Online Kerkdienst

Wat mooi dat je samen met ons de kerkdienst wilt beleven! De komende weken zal op zondagochtend om 10:30 uur een video met aanbidding, gebed en een preek ter bemoediging door één van onze voorgangers op deze pagina van onze website geplaatst worden. Laten we deze dienst tegelijkertijd volgen en meedoen in ons eigen huis of waar wij ons op dat moment bevinden. ‘Samen 1 Kerk – op zeer diverse locaties!’

Contact

De Ontmoeting
Louis Couperusstraat 133
1064 CE Amsterdam

Aanmelden